Giỏ hàng

Học thực tế kế toán thuế từ A-Z

0₫
599,000₫
Số bài học 45
Thời lượng 8 giờ 46 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khóa học

- Khóa học đã cô đọng ngắn gọn những nội dung quan trọng và cập nhật những chính sách mới nhất về các loại thuế, phí như: Lệ phí môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu nước ngoài và quy định về hóa đơn chứng từ, cũng như quy định về quản lý thuế giúp người học trang bị những hiểu biết sâu về các quy định hiện hành của pháp luật thuế nhằm tránh được những rủi ro về thuế cho Doanh nghiệp mình.
- Cùng với việc giới thiệu sâu về các chính sách thuế, phí là những tình huống thực tế được đưa ra ở mỗi bài học giúp người học có thể gợi nhớ và nhớ lâu hơn nhừng quy định hiện hành về thuế, phí. Từ đó người học có thể áp dụng và xử lý những vướng mắc về thuế trên thực tế ở Doanh nghiệp mình công tác.
- Người học được hướng dẫn chi tiết cách tình toán các loại thuế phải nộp như: Thuế TNDN, TNCN, thuế nhà thầu; cũng như các xác định mức Lệ phí môn bài phải nộp và cách kê khai, tính thuế GTGT hàng tháng/quý.
- Người học sẽ được hướng dẫn từng bước cách kê khai, điều chỉnh tờ khai cho các loại thuế vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK theo dạng cầm tay chỉ việc, chú trọng tối đa tới khả năng áp dụng của người học.
- Người học sẽ được hướng dẫn từng bước cách đăng ký mã số thuế TNCN, mã số thuế người phụ thuộc và mã số thuế Nhà thầu phụ nước ngoài, cũng như cách đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT, thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn.
- Người học sẽ được hướng dẫn cách đăng ký nộp tờ khai, đăng ký nộp thuế qua mạng và cách nộp tờ khai qua mạng, cũng như nộp thuế điện tử, cách điều chỉnh tiền thuế đã nộp trong trường hợp nộp sai hay thiếu sót bất kỳ thông tin nào.
- Người học cũng đã giới thiệu từng ứng dụng hỗ trợ trong việc kê khai và nộp thuế. Giúp người học hiểu sâu hơn về ý nghĩa và tính năng hữu ích của từng ứng dụng đó.
- Ngoài ra khóa học cũng đã đưa ra những lỗi thường gặp khi thực hiện kê khai và nộp thuế và giúp người học khắp phục những lỗi đó. Qua đó người học sẽ chủ động hơn trong công việc của mình.

Đối tượng học

- Kế toán viên mới ra trường chưa am hiểu các quy định pháp luật hiện hành về thuế, chưa biết cách kê khai, quyết toán và nộp tờ khai qua mạng, cũng như nộp thuế điện tử. Mong muốn sau khóa học trở thành kế toán thuế chuyên nghiệp.
- Người hiện đang là chuyên viên kế toán tại các doanh nghiệp nhưng chưa thực sự tự tin về nghiệp vụ của mình.
- Sinh viên đang theo học kế toán hoặc một chuyên nghành khác tại các trường học, mong muốn trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật về thuế và kế toán thuế thực tế để tự tin khi đi xin việc tại các đơn vị kế toán.
- Chủ doanh nghiệp muốn nắm rõ các quy định pháp luật hiện hành về thuế nhằm tránh hoặc phòng ngừa rủi ro phạt vi phạm về thuế.
- Các kế toán lành nghề lâu năm chưa từng làm về mảng thuế, mong muốn bổ sung và hoàn thiện chuyên môn của mình.
- Các start up, các cá nhân chuẩn bị khởi nghiệp muốn trang bị toàn bộ các kiến thức pháp luật về thuế để phòng ngừa các rủi ro trước khi thành lập Doanh nghiệp. 
- Kế toán lành nghề trong các doanh nghiệp nhưng lần đầu phát sinh thuế nhà thầu chưa biết xử lý thế nào.
- Các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khách nhau nhưng cuối năm chưa biết cách quyết toán thuế cho bản thân.
- Tất cả những ai có nhu cầu học.

Yêu cầu khóa học

- Môi trường học là nơi yên tĩnh.
- Cần có khả năng truy cập Internet.
- Máy tính cài đặt phiên bản từ Windows XP SP3 trở lên. 
- Máy tính có sử dụng trình duyệt IE 8 trở lên, trình duyệt Chrome

Lợi ích sau khóa học

- Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ được trang bị toàn bộ các quy định pháp luật liện hành về các loại thuế như: Lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu, các quy định về sử dụng Hóa đơn chứng từ, pháp luật về quản lý thuế...
- Tính toán, xác định đầy đủ và thành thạo các loại thuế, phí.
- Kê khai thành thạo vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế ""HTKK"" tất các các loại thuế trên, cũng như có thể điều chỉnh những sai sót trên tờ khai (nếu có).  
- Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, mã số thuế người phụ thuộc và mã số thuế Nhà thầu nước ngoài, cũng như cách đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT, thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn.
- Có thể đăng ký nộp tờ khai, đăng ký nộp thuế qua mạng và cách nộp tờ khai qua mạng, cũng như nộp thuế điện tử, cách điều chỉnh tiền thuế đã nộp trong trường hợp nộp sai hay thiếu sót bất kỳ thông tin nào.
- Khắp phục được các lỗi trong quá trình kê khai, nộp tờ khai qua mạng.
- Ngoài ra người học sẽ được tặng kèm theo các biểu mẫu rất hữu ích phục vụ cho công việc và tài liệu tham khảo những quy định hiện hành về các loại thuế, phí.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Giới thiệu khóa học

PHẦN 2: TÌM HIỂU VỀ CÁC ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI, NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Bài 1: Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

Bài 2: Ứng dụng hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN

Bài 3: Hệ thống nộp Tờ khai Thuế iHTKK và TVAN

Bài 4: Hệ thống nộp thuế điện tử

Bài 5: Chữ ký số (Chữ ký điện tử)

Bài 6: Các ứng dụng hỗ trợ khác như iTaxViewer, Java…

PHẦN 3: LỆ PHÍ MÔN BÀI VÀ PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

Bài 7: Những quy định pháp luật hiện hành đối với Lệ phí môn bài.

Bài 8: Cách xác định mức lệ phí và kê khai lệ phí môn bài

Bài 9: Nộp lệ phí môn bài

Bài 10: Cách điều chỉnh Tờ khai và Tiền lệ phí môn bài nộp sai.

PHẦN 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI, NỘP THUẾ GTGT

Bài 11: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế giá trị gia tăng

Bài 12: Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bài 13: Nộp thuế giá trị gia tăng

Bài 14: Cách kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT và điều chỉnh tiền thuế GTGT đã nộp nhưng có sai sót.

PHẦN 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠM TÍNH, NỘP THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Bài 15: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 16: Tạm tính thuế TNDN phải nộp hàng quý

Bài 17: Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp

Bài 18: Cách điều chỉnh tiền thuế TNDN đã nộp nhưng có sai sót.

Bài 19: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

PHẦN 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Bài 20: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân

Bài 21: Đăng ký mã số thuế cá nhân và mã số thuế người phụ thuộc

Bài 22: Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Bài 23: Tính thuế thu nhập cá nhân

Bài 24: Kê khai và nộp tờ khai thuế thuế thu nhập cá nhân

Bài 25: Nộp thuế thu nhập cá nhân

Bài 26: Cách khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN và tiền thuế TNCN đã nộp nhưng có sai sót.

Bài 27: Ủy quyền quyết toán thuế TNCN và không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức quyết toán thay.

Bài 28: Tìm hiểu về chứng từ khấu trừ thuế TNCN và hình thức cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động đã được Doanh nghiệp khấu trừ tại

nguồn.

Bài 29: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức chi trả thu nhập

Bài 30: Quyết toán và hoàn thuế TNCN đối với cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền (Cá nhân tự quyết toán).

PHẦN 7: THUẾ THU NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ, ĐĂNG KÝ THUẾ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Bài 31: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế nhà thầu

Bài 32: Đăng ký mã số thuế nhà thầu

Bài 33: Xác định doanh thu tính thuế nhà thầu đối với một số trường hợp

Bài 34: Tính thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp

Bài 35: Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 36: Nộp thuế Thu nhà thầu

Bài 37: Quyết toán thuế nhà thầu

PHẦN 8: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ THỦ TỤC ĐẶT IN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Bài 38: Những quy định pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ

Bài 39: Thủ tục, các bước đặt in hóa đơn lần đầu và các lần tiếp theo.

Bài 40: Phát hành hóa đơn

Bài 41: Sử dụng Hóa đơn

Bài 42: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

PHẦN 9: TỔNG KẾT KHÓA HỌC VÀ MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH KÊ KHAI, NỘP TỜ KHAI VÀ CÁCH KHẮP PHỤC

Bài 43: Các lỗi thường gặp trong quá trình kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và cách khắp phục.

Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành


Ths Bùi Đình Sa

- Đại diện AMPHI {Singapore} Pte Ltd tại Việt Nam
- Đồng sáng lập và CEO của HSCONSULTANTS chuyên về tư vấn đầu tư, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ chuyển giá và đào tạo kế toán tài chính, xuất nhập khẩu, kỹ năng văn phòng.
- Hiện đang cộng tác giảng dạy các bộ môn về Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh tại Viện đại học Mở Hà Nội và Đại học Thái Nguyên.
- Từng tư vấn xây dựng giải pháp phần mềm kế toán cho Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV than Khe Chàm thuộc Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam.
- Từng phụ trách mảng xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng hàng hóa (Supply chain) tại các doanh nghiệp FDI lớn ở Việt Nam như của Bỉ, Nhật, Singapore, Trung Quốc..

Bình luận