Giỏ hàng

Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel từ A-Z

0₫
799,000₫
Số bài học 84
Thời lượng 11 giờ 25 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khóa học

Khóa học sẽ giúp cho học viên thành thạo công việc của kế toán tổng hợp, đặc biệt là làm kế toán tổng hợp  trên excel: "Khóa học sẽ giúp cho học viên thành thạo công việc của kế toán tổng hợp, đặc biệt là làm kế toán tổng hợp  trên excel: 
- Tổ chức hạch toán trên excel theo hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung (2 hình thức kế toán phổ biến). Học viên sẽ sử dụng thành thạo công thức excel để kết chuyển cuối kỳ, lên báo cáo tài chính, sổ sách  
- Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều bài học liên quan khác
- Đặc biệt: Chia sẽ  chiến lược để bạn nhanh chóng trở thành kế toán thuế, kế toán tổng hợp dù bạn chưa có kinh nghiệm và chiến lược giúp người mới ra trường phát triển 
- Bạn sẽ học được phương pháp đặt mục tiêu và lập kế hoạch trên một trang giấy Thực hành trên số liệu kế toán 1 năm của công ty sản xuất (gia công may mặc)
- Học viên tải File dữ liệu về để thực hành(trong file có bài giải sẵn tương ứng với mỗi bài thực hành để học viên đối chiếu lại với bài thực hành của mình), cùng những file tham khảo khác như Bảng kê mua vào, bán ra, bảng tính và trích khấu hao, bảng tính và phân bổ chi phí trả trước, file quản lý thu chi, file quản lý nhập xuất tồn ...
- Học viên được cấp tài khoản để đăng nhập vào website và học bất cứ lúc nào cũng được. Không giới hạn thời gian học nên học đi học lại bao nhiêu lần cũng được

Yêu cầu khóa học

- Đã học qua chương trình kế toán từ trung cấp trở lên
- Đã học qua chương trình kế toán từ trung cấp trở lên
- Có máy tính kết nối với mạng internet

Lợi ích sau khóa học


- Đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp
- Tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp 
- Có file kế toán excel hoàn chỉnh để sử dụng luôn
- Giảng viên sẽ là người đỡ đầu, tư vấn, hỗ trợ miễn phí trong suốt quá trình bạn làm kế toán
- Bạn sẽ tìm thấy hướng đi phù hợp giúp bạn phát triển nhanh chóng ngay cả khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm

Phần 1 - Chứng từ ghi sổ

Bài 1: Tôi đã học kế toán thực hành như thế nào


Bài 2: Hướng dẫn cách thức thực hành


Bài 3: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài khoản


Bài 4: Cách thức tổ chức hạch toán trên excel


Bài 5: Bí quyết giúp Bảng cân đối luôn cân bằng


Phần 2 - Những bút toán cần lưu ý


Bài 6: 4 nguyên tắc cân đối khi hạch toán cần nhớ


Bài 7: Cơ sở hạch toán tài khoản 214; 242; 3383; 3384; 3386


Bài 8: Bảng lương và cách hạch toán tiền lương


Bài 9: Hạch toán kết chuyển tài khoản 4212 sang 4211


Bài 10: Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ


Bài 11: Hạch toán tài khoản 8211


Phần 3 - Kết chuyển cuối kỳ


Bài 12: Hướng dẫn sử dụng hàm sumif làm công thức kết chuyển


Bài 13: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 1


Bài 14: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 2


Bài 15: Kết chuyển thuế môn bài vào chi phí quản lý


Bài 16: Kết chuyển thuế GTGT đầu vào với đầu ra

Bài 17: Chênh lệch tỷ giá tiền gửi có gốc ngoại tệ

Bài 18: Thực hành kết chuyển lãi, lỗ tỷ giá


Bài 19: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 1


Bài 20: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 2


Bài 21: Kết chuyển chi phí tiền lương vào chi phí sản xuất


Bài 22: Tổng hợp chi chí sản xuất kinh doanh dở dang


Bài 23: Xác định giá vốn


Bài 24: Kết chuyển doanh thu sang Xác định kết quả kinh doanh

Bài 25: Kết chuyển chi phí sang xác định kết quả kinh doanh

Bài 26: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 1

Bài 27: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 2

Phần 4 - Lên sổ Nhật ký chung

Bài 28: Tổng quan về sổ Nhật ký chung

Bài 29: Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung

Bài 30: Hướng dẫn sử dụng hàm OFFSET

Bài 31: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN NỢ

Bài 32: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN CÓ

Bài 33: Lập công thức cho cột phụ: Mã xử lý

Bài 34: Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản

Bài 35: Lập công thức cho tiêu thức Đã ghi sổ cái

Bài 36: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải

Bài 37: Lập công thức cho tiêu thức ngày chứng từ, số hiệu chứng từ. Hoàn thiện Nhật ký chung

Phần 5 - Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính

Bài 38: Lên Bảng cân đối tài khoản - Phần 1

Bài 39: Lên Bảng cân đối tài khoản - phần 2

Bài 40: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Tài Sản - Phần 1

Bài 41: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Tài Sản - Phần 2

Bài 42: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Nguồn vốn - Phần 1

Bài 43: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Nguồn vốn - Phần 2

Bài 44: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao - Phần 1

Bài 45: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao - Phần 2

Bài 46: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Phần 1

Bài 47: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Phần 2

Bài 48: Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bài 49: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1

Bài 50: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 2

Bài 51: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 3

Bài 52: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 1

Bài 53: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 2

Phần 6: Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 54: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 1

Bài 55: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 2

Bài 56: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 1

Bài 57: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 2

Phần 7 - Làm Sổ cái và sổ chi tiết

Bài 58: Tổng quan về sổ cái và các bước chuẩn bị

Bài 59: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền

Bài 60: Lập công thức cho tiêu thức Tài khoản đối ứng

Bài 61: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ

Bài 62: Hoàn thiện sổ cái từ tháng 1 đến tháng 12

Bài 63: Hoàn thiện sổ cái năm

Bài 64: Thực hành làm sổ chi tiết tài khoản

Phần 8: Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet

Bài 65: Kê khai thuế qua website của Tổng Cục thuế

Bài 66: Tải và cài đặt phần mềm kê khai thuế

Bài 67: Quy trình kê khai qua HTKK và nộp qua website của Cục thuế

Bài 68: Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền và nộp thuế qua website của Cục thuế

Phần 9: Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Bài 69: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Bài 70: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp trong kỳ

Phần 10: Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm

Bài 71: Hai bộ sách gối đầu giường của dân kế toán

Bài 72: Kênh học kê khai thuế không tốn phí

Bài 73: Những kênh giúp nâng cao, mở rộng kiến thức hiệu quả

Bài 74: Chiến lược trở thành kế toán thuế cho người đang làm kế toán nội bộ

Bài 75: Chiến lược quay lại chinh phục doanh nghiệp lớn

Bài 76: Chiến lược phát triển 10 năm cho kế toán mới ra trường

Phần 11: Một số thủ thủ thuật excel liên quan

Bài 77: Set vùng in

Bài 78: Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero

Bài 79: Đánh số trang tự động

Bài 81: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty lớn

Bài 82: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty vừa và nhỏ

Phần 12: Quỳ trình kế toán

Bài 83: Quỳ trình kế toán cơ bản

Bài 84: Những việc quan trọng cần làm trong kỳ và cuối kỳ

Phần 13: Phần cuối

Bài 85: Chia sẽ của giảng viên


Giảng viên
Phạm Văn Học

- Chuyên gia kế toán trên Excel
- Ông bắt đầu làm kế toán từ 2007 với vị trí kế toán tài sản, kế toán tiền lường, sau đó là kế toán tổng hợp, kế toán trưởng các công ty may mặc, bệnh viện, trường học; làm kế toán dịch vụ cho các công ty vừa và nhỏ.
- Được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê được gọi là Thạch Bích, của tỉnh Quảng Ngãi. Từ một người không biết gi về Excel, ông đã tự học và vận dụng Excel thành công vào công việc của mình. Đó là nguồn cảm hứng giúp ông tổ chức thành công nhiều chương trình hướng dẫn làm kế toán trên excel miễn phí như khóa Offline Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính và cả có phí như Thực hành làm kế toán tổng hợp trên excle
- Từ đó, Ông đã giúp hàng trăm người trở thành chuyên gia về kế toán thành công hơn.
- Năm 2017, Chương trình THAY ĐỔI TƯ DUY - THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ KẾ TOÁN của Ông được tổ chức thành công và thường xuyên nhằm truyền cảm hứng, động lực cho các bạn kế toán trẻ. Chương trình này đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ các bạn đã tham gia chương trình giúp nhiều bạn có thêm động lực và có định hướng phù hợp để phát triển nghề kế toán
- Ngoài ra, chương trình kế toán trên Excel theo thông tư 133 của ông đã được ra mắt năm 2017 và nhận được sự đánh giá cao về chuyên môn và cả tính ứng dụng của các đồng nghiệp.

Bình luận