Giỏ hàng

Kế Toán Xây Dựng

0₫
599,000₫
Số bài học 16
Thời lượng 3 giờ 5 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Giới thiệu tổng quan

- Vấn đề chính của học viên khóa này đặt ra là chưa nắm rõ, hiểu rõ từ công tác hạch toán, tính giá thành, lên báo cáo tài chính cũng như mối liên quan chặt chẽ giữa Kế toán - Tài chính - Thuế - Quản trị doanh nghiệp, cơ chế vận hành giữa các bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp đặc thù xây dựng cũng như các Quy định của Pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này.
- Nội dung chính của khóa học:
+ Nắm vững đặc điểm, đặc trưng chuyên biệt của lĩnh vực kế toán Xây dựng, xây lắp tại Doanh nghiệp xây dựng và Chủ đầu tư ( Hợp đồng, dự toán, nghiệm thu, thanh toán, tổng mức đầu tư, ....)
+ Thực hành trên chứng từ gốc các nội dung chi phí, tập hợp và phân bổ chi phí, xác định giá thành, dở dang, doanh thu, chi phí dự án đầu tư XDCB, Quyết toán công trình và dự án đầu tư.., tập trung phân tích đa chiều các vấn đề về Thuế, tài chính, quản trị phát sinh theo từng ví dụ cụ thể.
+ Nội dung nâng cao: Tại mỗi nội dung, chủ đề đều có các bài tập tình huống cụ thể mang tính tổng quát hoặc chuyên biệt để phân tích, tương tác với học viên.
+ Kiểm tra, kiểm soát chi phí theo Quy định của Pháp luật, Quy chế, phân cấp phân quyền, mục tiêu quản lý, định hướng của Công ty.
+ Lập Báo cáo tài chính theo mẫu biểu quy định, Quyết toán Thuế TNDN, TNCN....các vấn đề cần tập trung quan tâm, kiểm tra, rà soát cuối năm để lập báo cáo tài chính: Kiểm kê, dở dang sản lượng - chi phí, các chi phí trích trước, dự phòng, các chỉ tiêu phân tích tài chính cần quan tâm....
+ Nội dung nâng cao: Lập báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp Công ty có Chi nhánh, Công ty liên kết, Công ty con (Công ty đại chúng, ngân hàng tài trợ vốn, CQNNCTQ yêu cầu).
- Lộ trình của khóa học đi từ cơ bản đến nâng cao, trong đó nội dung nâng cao tập trung phân tích các tình huống thực tế thường xuyên xảy ra, vướng mắc trong doanh nghiệp, cách xử lý.
- Lợi ích khi mua sản phẩm : Nắm vững, chủ động trong công tác Kế toán, tài chính, thuế và quản trị doanh nghiệp nghiên cứu Pháp luật liên quan.
- Phương thức giảng dạy của khóa học : Mang tính trực quan, thực tế bằng các ví dụ chứng từ cụ thể đúc rút từ kinh nghiệm mang tính khái quát cao.
- Học viên có thể tương tác trực tiếp với giảng viên sau khóa học thông qua điện thoại, mail và các phương tiện liên lạc khác.

Yêu cầu của khóa học

- Thiết bị cần có : Máy tính, Laptop hoặc thiết bị xem ( cấu hình bình thường)
- Phần mềm cần có : Một trong các phần mềm kế toán : Fast, Misa, 3Sort, Unnesco....
- Phần mềm hỗ trợ kê khai Thuế, ...
- Kiến thức cần có : Đã có kiến thức cơ bản về kế toán, Thuế...

Lợi ích từ khóa học

- Học viên có được kiến thức thực tế, phân tích đa chiều, chuyên sâu trong lĩnh vực Xây dựng, xây lắp của Doanh nghiệp và Chủ đầu tư trên cơ sở các tình huống, phân tích thực tế tại Doanh nghiệp từ Kế toán, Tài chính - Tín dụng, Thuế và Quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu tùy giai đoạn phát triển và yêu cầu quản lý.
- Nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp ,xây dựng (Hợp đồng xây lắp, xây dựng các bên A-B, đấu thầu, bảo lãnh, tạm ứng, thanh toán, quyết toán công trình ... và kế toán về hoạt động xây lắp, xây dựng và kế toán về mọi hoạt động tại một doanh nghiệp xây dựng, xây lắp tự thi công, giao thầu phụ ...).
- Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp, xây dựng công trình một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN,...trong doanh nghiệp xây dựng ,xây lắp một cách thuần thục)
- Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết xây dựng hệ thống quản trị thông tin kế toán theo mục tiêu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp,xây dựng có hiệu quả nhất.
- Biết cách Lập kế hoạch Tài chính - Kế toán và quản lý thực hiện kế hoạch theo thời gian và mục tiêu. Trong đó nhấn mạnh đến các chỉ tiêu quan tâm hàng đầu của các đối tượng mà thông tin kế toán cung cấp : Cơ quan Thuế, Nhà tài trợ vốn, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( Hợp đồng PPP), cổ đông....
- Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực xây lắp, xây dựng như : Tư vấn thuế, kế toán, nhà tài trợ vốn, hình thức quản lý...và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro mang lại lợi ích cao nhất cho Doanh nghiệp.
- Áp dụng, liên hệ ngay được vào các công việc hiện tại, xây dựng bộ máy kế toán, thông tin kế toán, quản trị đáp ứng theo mục tiêu, định hướng và đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp.
- Giúp học viên có định hướng đúng về tư duy, đối tượng nghiên cứu hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao tầm nhìn, các vị trí quản lý, lãnh đạo Tài chính- Kế toán trong Doanh nghiệp.

Đối tượng mục tiêu

- Khóa học dành cho sinh viên năm cuối, mới ra trường đi xin việc đã có kiến thức cơ bản về kế toán, người mới đi làm từ 1 đến 3 năm tìm hiểu nghiên cứu sâu về kế toán xây dựng hướng tới sự chuyên nghiệp, lãnh đạo quản lý.
- Lĩnh vực nghiên cứu : Kế toán xây dựng, xây lắp của doanh nghiệp và Chủ đầu tư.

Phần 1:Giới thiệu

Bài 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Hợp đồng xây dựng

Bài 2: Các loại hình hợp đồng xây dựng

Bài 3: Hình thức hợp đồng theo đơn giá ( phần 1)


Bài 4: Hình thức hợp đồng theo đơn giá ( phần 2)

Bài 5: Hình thức hợp đồng theo thời gian và tỷ lệ phần trăm

Bài 6: Bảo lãnh hợp đồng ( phần 1)

Bài 7: Bảo lãnh hợp đồng ( phần 2)

Phần 3: Kiến thức chung về dự toán xây dựng của doanh nghiệp và chủ đầu tư


Bài 8: Doanh nghiệp nhận thầu xây lắp B phụ

Bài 9: Chủ đầu tư lĩnh vực xây dựng , xây lắp ( phần 1)

Bài 10: Chủ đầu tư lĩnh vực xây dựng , xây lắp ( phần 2)

Phần 4: Thực hành trên chứng từ gốc


Bài 11: Đối với doanh nghiệp xây dựng, xây lắp


Bài 12: Đối với doanh nghiệp chủ đầu tư ( phần 1)


Bài 13: Đối với doanh nghiệp chủ đầu tư ( phần 2)

Phần 5: Lập báo cáo tài chính

Bài 14: Cơ sở và nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Bài 15: Lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất (Phần 1)

Bài 16: Lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất (Phần 2)


Đỗ Văn Trà

Thông tin giảng viên:

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán Xây dựng tại Doanh nghiệp, Chủ đầu tư hơn 16 năm (Xây dựng, xây lắp, sản xuất, Bất động sản).

- Chức vụ : Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán hơn 10 năm.

- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng dầu khí (Petro Invert).

- Các chức vụ trải qua : Kế toán trưởng/Phụ trách KT CTCP Đầu tư và thương mại hạ tầng giao thông (Intracom), Kế toán trưởng CTCP tư vấn đầu tư Prosland Việt Nam, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán Sông Đà 11, Kế toán trưởng Chi nhánh Sông Đà 11.1, Phó KTT Chi nhánh Sông Đà 11.2, Phó KTT Chi nhánh Sông Đà 3.02....

- Thành tựu, giải thưởng : Hoàn thành xuất sắc công việc đảm nhiệm, Bằng khen/giấy khen của Liên đoàn lao động Việt Nam đóng góp xây dựng Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bằng khen/giấy khen của CTCP Sông Đà 11 về lao động giỏi, xuất sắc....

 

Bình luận