Giỏ hàng

khóa học C# cơ bản

0₫
599,000₫
Số bài học 43
Thời lượng 19 giờ 35 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khoá học

Tổng quát
- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
- Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu
- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Xử lý chuỗi, mảng, collections
- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

Yêu cầu của khóa học

Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim"!
Máy tính, laptop cấu hình ổn định
Ổ cứng tối thiểu 250 GB
RAM tối thiểu 4GB (đề nghị 8GB)
Hệ điều hành Win 10, 64 bit (đề nghị)
Main hỗ trợ ảo hóa

Lợi ích từ khóa học


Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF

Đối tượng mục tiêu


Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Chương 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

Bài 1: Giới thiệu về C#

Bài 2: Cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio

Chương 2: Tổng quan lập trình C#

Bài 3: Kiểu dữ liệu,Biến và biểu thức

Bài 4: Các phép toán trong C#

Bài 5: Các cách ghi chú trong C#

Bài 6: Các cấu trúc điều kiện

Bài 7: Các cấu trúc lặp.

Bài 8: Hàm trong C#

Bài 9: Một số thư viện thường dùng

Bài 10: Project tổng hợp

Chương 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

Bài 11: Debug trong c#

Bài 12: xử lý biệt lệ trong C#

Chương 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#

Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi

Bài 14: Mảng

Bài 15: List

Bài 16: Dictionary

Bài 17: Project thực tế

Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#

Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng

Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp

Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C#

Bài 21: Project thực tế

Chương 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

Bài 22: Giới thiệu về Windows Form

Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties

Bài 24: MessageBox

Bài 25: Panel & SplitContainer

Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button

Bài 27: Checkbox, RadioButton

Bài 28: Picturebox

Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar

Bài 30: ListBox

Bài 31: ComboBox

Bài 32: CheckedListBox

Bài 33: Project thực tế

Chương 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án

Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime

Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách

Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi

Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim

Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng

Chương 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải

Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe

Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau

Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím

Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint

Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận