Giỏ hàng

Lập trình javascript từ đầu

0₫
599,000₫
Số bài học 139
Thời lượng 18 giờ
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

 

Giới thiệu khóa học

- JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng (cross-platform), ngôn ngữ lập trình kịch bản, hướng đối tượng. JavaScript là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ (small and lightweight). Khi nằm bên trong một môi trường (host environment), JavaScript có thể kết nối tới các Object của môi trường đó và cung cấp các cách quản lý chúng (Object).
- JavaScript chứa các thư viện tiêu chuẩn cho các Object, ví dụ như: Mảng, Ngày, và Hàm toán học,mà điều này bạn không thể sử dụng HTML để lập trình và các yếu tố cốt lõi của ngôn ngữ lập trình như: toán tử (operators), cấu trúc điều khiển (control structures), và câu lệnh. JavaScript có thể được mở rộng cho nhiều mục đích bằng việc bổ sung thêm các Object; ví dụ:
+ Client-side JavaScript – JavaScript phía máy khách, JavaScript được mở rộng bằng cách cung cấp các Object để quản lý trình duyệt và Document Object Model (DOM) của nó. Ví dụ, phần mở rộng phía máy khách cho phép một ứng dụng tác động tới các yếu tố trên một trang HTML và phản hồi giống các tác động của người dùng như click chuột, nhập form, và chuyển trang.
+ Server-side JavaScript – JavaScript phía Server, JavaScript được mở rộng bằng cách cung cấp thêm các đối tượng cần thiết để để chạy JavaScript trên máy chủ. Ví dụ, phần mở rộng phía server này cho phép ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu (database), cung cấp thông tin một cách liên tục từ một yêu cầu tới phần khác của ứng dụng, hoặc thực hiện thao tác với các tập tin trên máy chủ.

Lợi ích của khóa học

- Được cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Javascript
- Được thực hành và làm theo các bài tập thực tế để nắm được cấu trúc các hàm, biến, câu lệnh của Javascript
- Nắm và hiểu rõ các hiển thị, thêm, sửa xóa edit các dòng code Javascript với các công cụ trong lập trình mới nhất như Chrome tool, Bootstrap
- Kết hợp các bài thực hành thực tế từ những website hàng đầu như Facebook, Google học viên sẽ nắm được toàn bộ Javascript, các thư viện Javascript thay thế cho jQuery, có thể viết các hiệu ứng hoàn chỉnh cho website
- Hoàn thành khóa này, học viên sẽ có thể áp dụng được kiến thức để hoàn thiện các website Front-end với giao diện chức năng đẹp đẽ

Đối tượng tham gia

- Học viên yêu thích về lập trình.
- Học viên muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình javascript/typescript từ đầu theo một cách bài bản nhất.
- Học viên muốn tạo ra các ứng dụng web hoàn trình bằng javascript làm chủ các kỹ năng lập trình trong javascript như Type Script, Es6.

Yêu cầu của khóa học

- Học viên nên cần nắm qua khóa học lập trình front-end cơ bản của Fedu, hoặc nắm qua các ngôn ngữ kịch bản HTML/CSS để làm nắm được khóa học tốt nhất.
- Thiết bị có kết nối internet ổn định


Phần 1: Giới thiệu - cài đặt - và chạy chương trình React JS đầu tiên

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Cài đặt editor và plugin javascript snippet

Bài 3: Cài đặt template sử dụng trong khóa học

Bài 4: Khởi động với hàm đầu tiên trong javasript

Phần 2: Khái niệm và 4 cách định nghĩa component trong React JS

Bài 5: Khái niệm về biến trong javascript

Bài 6: Toán tử và áp dụng trong viết hiệu ứng click

Bài 7: Định danh trong javascript

Bài 8: Câu lệnh so sánh trong javascript

Phần 3: Khái niệm và cách truyền thông tin qua Props trong Component

Bài 9: Mảng là gì? Tại sao phải dùng mảng?

Bài 10: 3 cách khai báo mảng

Phần 4: Thực hành JSX và hàm 'Map' thông dụng

Bài 11: Kiểu dữ liệu đối tượng

Bài 12: Thao tác với kiểu dữ liệu đối tượng

Phần 5: Thực hành kiến thức Component qua bài tập chuyển đổi giao diện từ boot

Bài 13: Dấu nháy và các toán tử rút gọn

Bài 14: Vòng lặp

Bài 15: Vòng lặp for in

Bài 16: Use Strict là gì?

Bài 17: Xử lý text trong javascript

Bài 18: Xử lý số trong javascript

Bài 19: Hàm là gì?

Bài 20: Thực hành với hàm có tham số và không có tham số

Bài 21: Return là gì? Hai tác dụng của return

Bài 22: Anonymous function và closure function

Bài 23: Thao tác với kiểu dữ liệu đối tượng - Vì sao cần phải có constructor?

Bài 24: Khái niệm const

Bài 25: Khái niệm chuỗi thay thế trong javascript

Bài 26: Hoàn thiện ví dụ demo bằng cách sử dụng Template String trong javascript

Bài 27: Giới thiệu phần học javascript thuần viết cho frontend

Bài 28: Sử dụng vòng lặp thao tác với các thẻ HTML

Bài 29: Sử dụng ID trong javascript

Bài 30: Sử dụng Class trong javascript

Bài 31: Sử dụng hàm querySelector

Bài 32: Hàm đa năng sử dụng nhiều nhất - querySelectorAll

Bài 33: Ba hàm xử lý giao diện cực mạnh trong javascript

Bài 34: Xử lý sự kiện trong javascript và khái niệm về document ready

Bài 35: Bắt đầu viết hiệu ứng bằng javascript thuần dựa trên kiến thức đã học

Bài 36: Phương pháp viết hiệu ứng javascript với Animation

Bài 37: Viết hiệu ứng 2 chiều nâng cao với javascript

Bài 38: Áp dụng javascript vào animation 2 chiều

Bài 39: Viết lại các hiệu ứng tương tác của facebook bằng javascript - Phần HTML

Bài 40: Hiệu ứng tương tác facebook

Bài 41: Viết hiệu ứng javascript như facebook - Phần 1

Bài 42: Viết hiệu ứng javascript như facebook - Phần 2

Bài 43: Phương pháp viết hiệu ứng tổng quát hóa trong truyền dữ liệu của javascript

Bài 44: Truyền tham số giữa HTML và Javascript thế nào?

Bài 45: Học cách viết javascript cho frontend dạng tổng quát

Bài 46: Áp dụng phương pháp tham số HTML qua thực hành hiệu ứng Facebook - Phần HTML

Bài 47: Tạo CSS cho phần giao diện hiệu ứng

Bài 48: Xử lý hiệu ứng cho Icon bằng javascript

Bài 49: Hoàn thiện phần gửi nhận thông tin qua HTML bằng javascript

Bài 50: Xử lý if else đối với hiệu ứng click

Bài 51: Tổng kết kiến thức javascript học được

Bài 52: Tống kết kiến thức đã học và giới thiệu phần bài tập xử lý menu

Bài 53: Phần HTML cho hiệu ứng Menu bằng javascript

Bài 54: Phần javascript cho hiệu ứng

Bài 55: Phần javascript hoàn thiện và cách sử dụng biểu đồ tốc độ

Bài 56: Hướng dẫn cách xử lý các hiệu ứng còn lại

Bài 57: Bắt sự kiện và tính vị trí

Bài 58: Bài tập đầu tiên với hàm scroll

Bài 59: Xử lý phần giao diện

Bài 60: Xử lý phần javascript

Bài 61: Hoàn thiện hiệu ứng scroll sử dụng javascript

Bài 62: Thực hành viết hàm scroll qua bài tập thực tế

Bài 63: Viết hàm javascript xử lý phần Menu Scroll

Bài 64: Viết javascript tương tác cho cột bên phải

Bài 65: Tổng kết các hàm javascript xử lý cho tương tác scroll

Bài 66: Viết hiệu ứng load bằng javascript

Bài 67: Viết hiệu ứng Slide bằng javascript

Bài 68: Khởi động project Slide bằng javascript

Bài 69: Xử lý CSS phần chuyển slide

Bài 70: Viết javascript cho phần chuyển slide

Bài 71: Xử lý phần bố cục HTML cho nội dung slide

Bài 72: Cách xử lý giao diện lúc nào cũng full màn hình

Bài 73: Dựng bố cục cơ bản cho Slide bằng relative và absolute

Bài 74: Xử lý chi tiết giao diện của Slide và hoàn thiện giao diện

Bài 75: Tính vị trí của đối tượng bằng Javascript

Bài 76: Viết hiệu ứng Slide chuyển động tương ứng khi click vào nút

Bài 77: Logic của việc tạo hiệu ứng chuyển động bằng CSS3 kết hợp với javascript

Bài 78: Viết hoàn chỉnh hiệu ứng chuyển động của toàn bộ slide - Phần 1

Bài 79: Viết hoàn chỉnh hiệu ứng chuyển động của toàn bộ slide - Phần 2

Bài 80: Lý thuyết về auto slide

Bài 81: Tính xem đang ở Slide nào

Bài 82: Viết hàm tự chuyển động

Bài 83: Ý nghĩa của hàm clearInterval

Bài 84: Hoàn thiện hiệu ứng Javascript auto slide

Bài 85: Giới thiệu phần hướng dẫn viết hiệu ứng nâng cao

Bài 86: Khởi động project với HTML

Bài 87: Xử lý giao diện Project trực tiếp bằng Chrome Dev Tool

Bài 88: Hoàn thiện giao diện chuẩn bị cho viết tương tác bằng Javascript

Bài 89: Phân tích logic của chương trình

Bài 90: Cách xác định phần tử hiện tại và phần tử tiếp theo khi ấn nút Next

Bài 91: Thêm chuyển động bằng Javascript

Bài 92: Viết CSS3 cho chuyển động đầu tiên

Bài 93: Phân tích luồng hoạt động tiếp theo của hiệu ứng tương tác

Bài 94: Giới thiệu hàm Javascript check trạng thái của chuyển động

Bài 95: Check chuyển động slide kết thúc

Bài 96: Hoàn thiện hiệu ứng tương tác cho nút next trong slide

Bài 97: Xử lý lỗi khi click liên tiếp nhiều lần

Bài 98: Xử lý chi tiết biến _trạng thái_ trong chương trình

Bài 99: Viết hàm Javascript xử lý cho nút Previous

Bài 100: Tạo chuyển động sử dụng Javascript

Bài 101: Tạo chuyển động sử dụng CSS

Bài 102: Hoàn thiện logic cho nút Previous

Bài 103: Sử dụng kiến thức về Function và tham số để đóng gói code

Bài 104: Viết Javascript chi tiết cho việc đóng gói Code

Bài 105: Sử dụng toán tử ba ngôi viết 1 dòng bằng 6 dòng

Bài 106: Áp dụng toán tử 3 ngôi trong việc đóng gói code - Phần 1

Bài 107: Áp dụng toán tử 3 ngôi trong việc đóng gói code - Phần 2

Bài 108: Áp dụng toán tử 3 ngôi trong việc đóng gói code - Phần 3

Bài 109: Chữa bài tập số 2 về thiết kế hiệu ứng hiển thị trên Slide

Bài 110: Chữa bài tập số 3 về thiết kế hiệu ứng hiển thị trên Slide

Bài 111: Ứng dụng 4 về xử lý hiệu ứng

Bài 112: Bài tập 5 về hiệu ứng javascript

Bài 113: Bài tập 6 về hiệu ứng javascript

Bài 114: Bài tập 7 về hiệu ứng javascript

Bài 115: Bài tập 8 về hiệu ứng javascript

Bài 116: Bài tập 9 về hiệu ứng javascript

Bài 117: Viết chức năng tương tác ảnh của facebook bằng javascript native

Bài 118: Dựng HTML cho project viết tương tác ảnh trên facebook

Bài 119: Hoàn chỉnh HTML nội dung cho tương tác ảnh trên facebook

Bài 120: Phần CSS cho nội dung

Bài 121: Hoàn thiện giao diện HTML - CSS

Bài 122: Xử lý logic ban đầu cho chương trình

Bài 123: Xử lý javascript cho khối nền

Bài 124: Xử lý phần nội dung hiển thị ra (phần 1)

Bài 125: Xử lý phần nội dung hiển thị ra (phần 2)

Bài 126: Xử lý phần CSS cho khối thông tin ảnh facebook

Bài 127: Xử lý hiển thị khối thông tin bằng javascript

Bài 128: Bắt đầu làm phần ảnh

Bài 129: Xử lý phần CSS cho khối các ảnh

Bài 130: Logic code của phần gallery ảnh (phần 1)

Bài 131: Logic code của phần gallery ảnh (phần 2)

Bài 132: Sử dụng Javascript nhận biết ảnh Active

Bài 133: Cách xử lý code sau khi active và bí mật của nút X.

Bài 134: Logic thực hiện việc chuyển ảnh của Facebook.

Bài 135: Xác định chỉ số phần tử hiện tại bằng Javascript

Bài 136: Xác định chỉ số phần tử tiếp theo bằng Javascript

Bài 137: Xử lý hoàn thiện logic cho nút Next facebook

Bài 138: Xử lý nút Prev Facebook

Bài 139: Bài tập làm hoàn chỉnh hiệu ứng ảnh facebook

Nguyễn Đức Việt

Giảng viên Thiết kế

  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.
  • Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena.
  • Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
  • Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Bình luận