Giỏ hàng

Lập trình Webservice RESTful API

0₫
599,000₫
Số bài học 53
Thời lượng 16 giờ 38 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khoá học

Tổng quát
- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful

- Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice

- Có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả

- Có thể xin việc làm Backend cho Di động

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL

- Cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice

- Cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver

- Cách thức cài đặt Webservice

- Cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservice

Yêu cầu của khóa học

- Máy tính/ Thiết bị có kết nối Internet

Lợi ích từ khóa học

- Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
- Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
- Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver
- Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
- Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

Đối tượng mục tiêu

- Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web...
- Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
- Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình

Bài 1: Giới thiệu .Net WebService

Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service

Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio

Phần 2: Cài đặt IIS Webserver

Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off

Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server

Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio

Bài 7: Giới thiệu về RESTful

Bài 8: Tạo Web API với HttpGet

Bài 9: Tạo Web API với HttpPost

Bài 10: Tạo Web API với HttpPut

Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete

Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver

Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman

Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester

Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java

Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android

Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android

Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android

Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android

Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android

Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android

Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android

Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android

Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin

Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android

Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android

Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android

Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android

Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android

Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android

Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android

Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android

Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android

Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android

Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android

Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android

Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService

Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#

Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#

Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#

Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#

Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#

Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#

Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#

Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#

Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#

Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#

Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#

Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#

Phần 7: Các bài tập rèn luyện

Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi

Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus

Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm

Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái

Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

Phần 8: AngularJS vs Webservice

Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS

Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận