Giỏ hàng

Tôi bị quên mất mật khẩu?

Bước 1: Tại trang web Udemyvietnam.vn, bạn click vào nút "Đăng nhập", sau đó chọn nút "Quên mật khẩu?"

Bước 2: Nhập email bạn dùng để đăng ký tài khoản vào để nhận mật khẩu mới.

Bước 3: Mở email và làm theo hướng dẫn để lấy lại tài khoản.

Trong trường hợp có sai sót trong quá trình thực hiện. Bạn vui lòng gọi lên hotline: 1900.636.540 .