Giỏ hàng

Học kế toán bắt đầu từ con số 0

0₫
699,000₫
Số bài học 48
Thời lượng 11 giờ 10 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khóa học

- Khóa học "Học kế toán bắt đầu từ con số 0" được thiết kế dễ hiểu, cô đọng, tập trung đi sâu vào bản chất các vấn đề của kế toán, các phương pháp kế toán và hạch toán kế toán, qua đó giúp người học hiểu được bản chất đúng đắn của kế toán doanh nghiệp để có thể vận dụng đúng đắn trong thực tế. 
- Người học sẽ được giới thiệu rõ bản chất kế toán là gì và từ đó hình dung rõ ràng các công việc mà Kế toán phải làm tại doanh nghiệp.
- Người học sẽ được trang bị những kiến thức về hạch toán kế toán, các nguyên tắc cơ bản và đối tượng sử dụng của hạch toán kế toán.
- Người học sẽ được giới thiệu rõ về các phương pháp kế toán.
- Người học sẽ được hướng dẫn Hạch toán (định khoản) được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp bằng chứng từ thực tế theo dạng cầm tay chỉ việc, chú trọng tối đa tới khả năng áp dụng của người học.
- Người học sẽ được hướng dẫn các phương pháp tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng tồn kho và tính khấu hao TSCĐ trong kế toán.
- Người học sẽ được giới thiệu nội dung Báo cáo tài chính và phương pháp lập Báo cáo tài chính.
- Người học sẽ được hướng dẫn lập các chứng từ kế toán, các sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết, cách thức phân biệt các loại sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết.
- Người học sẽ được hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo các hình thức ghi sổ khác nhau.

Đối tượng học

- Người đi làm có ý định chuyển hướng sang làm nghề Kế toán. 
- Sinh viên không chuyên ngành kế toán nhưng muốn tìm hiểu thêm về kế toán để có thêm nhiều cơ hội việc làm hơn sau khi ra trường. 
- Sinh viên chuyên ngành Kế toán mất gốc hoặc không chắc về Nguyên lý kế toán. 
- Người đã học kế toán, đã làm kế toán nhưng kiến thức cơ bản về kế toán chưa vững để tự tin làm việc. 
- Người đang làm kế toán nhưng không có sự hệ thống về kế toán. 
- Nhà quản lý muốn hiểu số liệu của kế toán cung cấp làm cơ sở cho việc ra quyết định của doanh nghiệp. 
- Tất cả những ai có nhu cầu học

Yêu cầu khóa học

- Môi trường học là nơi yên tĩnh.
- Cần có khả năng truy cập Internet.
- Máy tích có cài đặt ứng dụng Microsoft Excel phiên bản từ 2003 trở lên.

Lợi ích sau khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ được trang bị toàn bộ những kiến thức nền tảng về kế toán như sau:
- Hiểu được bản chất kế toán là gì? và hình dung rõ ràng các công việc mà Kế toán phải làm tại doanh nghiệp.
- Hiểu được hạch toán kế toán là gì? Các nguyên tắc cơ bản và đối tượng sử dụng của hạch toán kế toán.- Hiểu được các phương pháp kế toán.
- Hạch toán (định khoản) được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Biết được các phương pháp tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng tồn kho và tính khấu hao TSCĐ trong kế toán.
- Hiểu được nội dung Báo cáo tài chính.
- Hiểu được chứng từ kế toán là gì? Sổ kế toán là gì? Phân biệt được các loại sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết.
- Nắm được các hình thức ghi sổ kế toán khác nhau.
- Hiểu được cách ghi chép một số sổ sách kế toán cơ bản.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Giới thiệu khóa học

PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Bài 1: Bản chất và đối tượng kế toán

Bài 2: Chức năng và nhiệm vụ của kế toán

Bài 3: Các yêu cầu và nguyên tắc kế toán

Bài 4: Các phương pháp kế toán

PHẦN 3: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN ĐỊNH KHOẢN

Bài 5: Tài khoản kế toán và kết cấu của tài khoản kế toán

Bài 6: Phân loại tài khoản và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có và số dư của tài khoản kế toán

Bài 7: Hệ thống tài khoán kế toán doanh nghiệp Việt nam

Bài 8: Phương pháp hiểu và ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

Bài 9: Phương pháp đối ứng tài khoản và định khoản kế toán

Bài 10: Thực hành hạch toán định khoản một số nghiệp vụ phát sinh thực tế

PHẦN 4: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 11: Kế toán Tài sản ngắn hạn

Bài 12: Kế toán Tài sản dài hạn

Bài 13: Kế toán Nợ phải trả

Bài 14: Kế toán Vốn chủ sở hữu

Bài 15: Kế toán Doanh thu

Bài 16: Kế toán chi phí

Bài 17: Kế toán Kết quả kinh doanh

PHẦN 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Bài 18: Tổng quan về Báo cáo tài chính

Bài 19: Bảng cân đối kế toán - Phần 1

Bài 20: Bảng cân đối kế toán - Phần 2

Bài 21: Bảng cân đối kế toán - Phần 3

Bài 22: Bảng cân đối kế toán - Phần 4

Bài 23: Bảng cân đối kế toán - Phần 5

Bài 24: Thực hành lập Bảng cân đối kế toán

Bài 25: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bài 26: Thực hành lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bài 27: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài 28: Thực hành lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài 29: Thuyết minh Báo cáo tài chính

Bài 30: Thực hành lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

PHẦN 6: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Bài 31: Bản chất và nội dung của chứng từ kế toán

Bài 32: Trình tự lập và xử lý chứng từ kế toán

Bài 33: Phân loại và sử dụng chứng từ kế toán

Bài 34: Các loại chứng từ kế toán

Bài 35: Thực hành lập một số chứng từ kế toán chủ yếu cho các nghiệp vụ phát sinh

PHẦN 7: SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Bài 36: Sổ kế toán, mục đích và tác dụng của sổ kế toán.

Bài 37: Phân loại sổ kế toán

Bài 38: Quy trình mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và chữa sổ kế toán

Bài 39: Hình thức kế toán

Bài 40: Hình thức kế toán Nhật ký chung

Bài 41: Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái

Bài 42: Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Bài 43: Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ

PHẦN 8: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bài 44: Phương pháp Kế toán hàng tồn kho

Bài 45: Phương pháp tính giá thành sản phẩm

Bài 46: Tài sản cố định và Phương pháp khấu hao TSCĐ.

PHẦN 9: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành


Ths Bùi Đình Sa

- Đại diện AMPHI {Singapore} Pte Ltd tại Việt Nam
- Đồng sáng lập và CEO của HSCONSULTANTS chuyên về tư vấn đầu tư, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ chuyển giá và đào tạo kế toán tài chính, xuất nhập khẩu, kỹ năng văn phòng.
- Hiện đang cộng tác giảng dạy các bộ môn về Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh tại Viện đại học Mở Hà Nội và Đại học Thái Nguyên.
- Từng tư vấn xây dựng giải pháp phần mềm kế toán cho Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV than Khe Chàm thuộc Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam.
- Từng phụ trách mảng xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng hàng hóa (Supply chain) tại các doanh nghiệp FDI lớn ở Việt Nam như của Bỉ, Nhật, Singapore, Trung Quốc..

Bình luận