Giỏ hàng

Khóa học Lập trình Android nâng cao

0₫
699,000₫
Số bài học 71
Thời lượng 22 giờ 31 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khóa học

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....)
- Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng
- Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)
- Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play
- Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play
- Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO ( Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quản cáo, từ số lượt tải ứng dụng .... )

Đối tượng khóa học

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Android
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Lợi ích sau khóa học

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
- Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
- Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
- Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng.

Phần 1: Menu và điều khiển tìm kiếm

Bài 1: OptionMenu

Bài 2: ContextMenu

Bài 3: Menu điều khiển tìm kiếm

Bài 4: Bài tập rèn luyện

Bài 5: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 2: Fragment

Bài 6: Fragment & Phiên bản hỗ trợ

Bài 7: Vòng đời Fragment

Bài 8: Cấu trúc XML và lưu trữ Fragment

Bài 9: Xây dựng và sử dụng Fragment

Bài 10: Bài tập rèn luyện ListFragment

Bài 11: Bài tập rèn luyện Fragment xem sản phẩm theo 2 chiều

Bài 12: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 3: Các chuyển hoạt trong ứng dụng

Bài 13: Property Animation

Bài 14: View Animation

Bài 15: Drawable Animation

Bài 16: Bài tập rèn luyện-Rung control khi đăng nhập sai

Bài 17: Bài tập rèn luyện- Hiệu ứng mờ sáng dần cho ListView

Bài 18: Bài tập rèn luyện- Hiệu ứng lật hình

Bài 19: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 4: Data Binding trong Android

Bài 20: Giới thiệu Data Binding trong Android

Bài 21: Thêm thư viện Data Binding vào Android Studio

Bài 22: Tạo các Data Model (POJO)

Bài 23: Thiết lập Data Binding trong file layout

Bài 24: Thực hiện Data Binding trong Activity

Bài 25: Bài tập rèn luyện- Event trong Data Binding

Bài 26: Bài tập rèn luyện-List Data Binding

Bài 27: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 5: SQLite trong Android

Bài 28: Giới thiệu Sqlite

Bài 29: Cách sử dụng SqliteManager

Bài 30: Sao chép dữ liệu Sqlite vào hệ thống

Bài 31: Truy vấn SQLite trong Android

Bài 32: Thêm dữ liệu vào SQLite trong Android

Bài 33: Cập nhật dữ liệu SQLite trong Android

Bài 34: Xóa dữ liệu SQLite trong Android

Bài 35: Bài tập rèn luyện-phần mềm Karaoke

Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 6: Content Provider

Bài 37: Giới thiệu content Provider

Bài 38: ContentProvider để đọc danh bạ trong hệ thống điện thoại

Bài 39: ContentProvider để đọc Call Log trong hệ thống điện thoại

Bài 40: ContentProvider để đọc tin nhắn trong điện thoại

Bài 41: Bài tập rèn luyện - Đọc Bookmark

Bài 42: Bài tập rèn luyện - Đọc MediaStore

Bài 43: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 7: Lập trình đa tuyến trong Android

Bài 44: Giới thiệu đa tiến trình

Bài 45: Lập trình đa tuyến sử dụng Using Message với Handler class

Bài 46: Lập trình đa tuyến sử dụng Using Post với Handler class

Bài 47: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask- phần 1

Bài 48: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask- phần 2

Bài 49: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với TimerTask

Bài 50: Bài tập rèn luyện - Viết phần mềm trình diễn hình ảnh lấy từ internet kết hợp Animation

Bài 51: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 8: Broadcast Receiver

Bài 52: Giới thiệu về Broadcast Receiver trong Android

Bài 53: Dùng Broadcast Receiver lắng nghe Wifi trong Activity

Bài 54: Dùng Broadcast Receiver lắng nghe Wifi trong Android Manifest

Bài 55: Bài tập rèn luyện-Lắng nghe tin nhắn tới trong Activity

Bài 56: Bài tập rèn luyện-Lắng nghe tin nhắn tới trong Android Manifest

Bài 57: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 9: Google Map

Bài 58: Google Map - phần 1

Bài 59: Google Map - phần 2

Bài 60: Google Map - phần 3

Bài 61: Bài tập rèn luyện-Viết phần mềm giới thiệu và hướng dẫn đường đi cho chuỗi nhà hàng.

Bài 62: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 10: Sensor

Bài 63: Giới thiệu sơ lược về Cảm biến

Bài 64: Lấy thông tin và điều khiển Cảm biến

Bài 65: Xử lý thông tin một số Cảm biến

Bài 66: Bài tập rèn luyện - di chuyển hình bằng Sensor

Bài 67: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 11: Google Play

Bài 68: Giới thiệu Google play

Bài 69: Các phương thức thanh toán Google Play

Bài 70: Cách build và chứng thực ứng dụng

Bài 71: Cách đưa ứng dụng lên Google Play


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận