Giỏ hàng

Lập trình Android cơ bản

0₫
699,000₫
Số bài học 71
Thời lượng 24 giờ 21 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khóa học

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....)
- Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng
- Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)
- Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play
- Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play
- Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO ( Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quản cáo, từ số lượt tải ứng dụng .... )

Đối tượng khóa học

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Android
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Lợi ích sau khóa học

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
- Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
- Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
- Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng.

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ

Bài 1: Giới thiệu về Android

Bài 2: Yêu cầu về phần cứng và phần mềm khi lập trình Android

Bài 3: Cài đặt môi trường lập trình

Phần 2: Làm quen với Android Studio

Bài 4: Giới thiệu công cụ Android Studio và các chức năng cấu hình

Bài 5: Tạo một project Android

Bài 6: Các màn hình quan trọng mà lập trình viên thường thao tác

Bài 7: Các Menu và Toolbar quan trọng mà lập trình viên thường thao tác

Bài 8: Cấu trúc của một project Android

Phần 3: Cài đặt thiết bị và chạy ứng dụng Android

Bài 9: Cài đặt và sử dụng máy ảo chính thống Android Studio

Bài 10: Cài đặt máy ảo Genymotion

Bài 11: Cấu hình Debugging cho điện thoại thật

Bài 12: Sử dụng công cụ Droid at screen

Bài 13: Chạy một project trên máy ảo và máy thật

Phần 4: Layout và View cơ bản trong Android

Bài 14: Giới thiệu Layout trong Android

Bài 15: Frame Layout

Bài 16: Linear Layout

Bài 17: Table Layout

Bài 18: Relative Layout

Bài 19: Ý nghĩa của hàm findViewById

Bài 20: TextView, EditText, Button

Bài 21: CheckBox, RadioButton

Bài 22: ImageButton, ImageView

Bài 23: Bài tập rèn luyện 1

Bài 24: Bài tập rèn luyện 2

Bài 25: Bài tập rèn luyện 3

Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải 1

Phần 5: Các kỹ thuật xử lý sự kiện trên View

Bài 27: Giới thiệu các kỹ thuật gán sự kiện trên View

Bài 28: onClick XML

Bài 29: anomous listener

Bài 30: variable as Listener

Bài 31: Activity as Listener

Bài 32: Explicit class Listener

Bài 33: View Subclassing

Bài 34: Bài tập rèn luyện 4

Bài 35: Bài tập rèn luyện 5

Bài 36: Bài tập rèn luyện 6

Bài 37: Các bài tập rèn luyện tự giải 2

Phần 6: Cửa sổ thông báo trong Android

Bài 38: Toast

Bài 39: AlertDialog

Bài 40: CustomDialog

Bài 41: Notification

Phần 7: View nâng cao trong Android

Bài 42: ListView cơ bản

Bài 43: ListView nâng cao

Bài 44: Recyclerview

Bài 45: Spinner

Bài 46: AutocompleteTextView

Bài 47: GridView cơ bản

Bài 48: GridView nâng cao

Bài 49: DatePicker, TimePicker

Bài 50: Tab Selector

Bài 51: Hiển thị đa ngôn ngữ trên View

Bài 52: Bài tập rèn luyện 7

Bài 53: Bài tập rèn luyện 8

Bài 54: Bài tập rèn luyện 9

Bài 55: Các bài tập rèn luyện tự giải 3

Phần 8: Activity

Bài 56: Activity và Vòng đời của một Activity

Bài 57: Intent

Bài 58: Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity

Bài 59: Truyền dữ liệu và tự động lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity

Bài 60: Dùng Implicit Intent để gọi điện thoại

Bài 61: Bài tập rèn luyện 10

Bài 62: Bài tập rèn luyện 11

Bài 63: Bài tập rèn luyện 12

Bài 64: Các bài tập rèn luyện tự giải 4

Phần 9: Assets và lưu trạng thái ứng dụng

Bài 65: Giới thiệu về tài nguyên Assets

Bài 66: Cách sử dụng Assets

Bài 67: Giới thiệu Shared Preferences

Bài 68: cách lưu trạng thái bằng Shared Preferences

Bài 69: cách đọc trạng thái bằng Shared Preferences

Bài 70: Bài tập rèn luyện 13

Bài 71: Các bài tập rèn luyện tự giải 5


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận