Giỏ hàng

Nhập môn lập trình máy tính

0₫
599,000₫
Số bài học 16
Thời lượng 2 tiếng 30 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Giới thiệu khóa học

- Khóa học về cơ bản gồm các chương:
+ Giới thiệu khóa học: 1 bài
+ Kiến trúc cơ bản của một máy tính: 1 bài
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: 2 bài
+ Khái niệm ngôn ngữ lập trình: 2 bài
+ Cơ sở dữ liệu(Basic)
+ Quy trình để phát triển một phần mềm: 2 bài
+ Chia sẻ cách để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình hiệu quả: 1 bài
+ Tóm tắt lại: 1 bài

Lợi ích của khóa học

- Sau khóa học, học viên sẽ:
+ Hiểu đc nguyên lý hoạt động của một máy tính.
+ Hiểu được các quy trình, mô hình phát triển phần mềm.
- Đó là kiến thức nền tảng cho các khóa học học lập trình và phát triển phần mềm về sau.

Đối tượng tham gia

- Là những người chưa biết gì về lập trình.
- Những người từng sử dụng máy tính hoặc có kiến thức chưa nhiều về lập trình máy tính.

Yêu cầu của khóa học

- Thiết bị có kết nối internet ổn định
- Yêu cầu: người đã từng sử dụng máy tính

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Kiến trúc cơ bản của máy tính

Bài 2: Các khái niệm cơ bản - Phần 1

Bài 3: Các khái niệm cơ bản - Phần 2

Bài 4: Nguyên lý hoạt động của máy tính

Phần 3: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Basic)

Bài 5: Cấu trúc dữ liệu (Data Structure)

Bài 6: Giải thuật (Algorithms)

Phần 4: Ngôn ngữ lập trình (NNLT)

Bài 7: Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình

Bài 8: Lập trình hướng đối tượng - Phần 1

Bài 9: Lập trình hướng đối tượng - Phần 2

Bài 10: Các loại ngôn ngữ lập trình bậc cao hay dùng

Phần 5: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL)

Bài 11: Khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL)

Bài 12: Khái niệm về hệ quản trị CSDL

Phần 6: Quy trình phát triển phần mềm

Bài 13: Khái niệm quy trình phát triển phần mềm

Bài 14: Các mô hình phát triển phần mềm

Phần 7: Cách để học một ngôn ngữ lập trình

Bài 15: Chia sẻ cách học, kinh nghiệm học một ngôn ngữ lập trình

Phần 8: Tổng kết nội dung khóa học

Bài 16: Tóm tắt nội dung khóa học

 

Nguyễn Văn Khánh
Chuyên gia Lập trình
Tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 2011.

Có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án ở các công ty trong và ngoài nước như Fsoft, Fujitsu, Tinh Vân, Saltlux, Nissho Elec,...

Từ năm 2015 đến nay, trong quá trình 8 năm kinh nghiệm làm việc đồng thời GV có tham gia những khóa giảng dạy ở nội bộ công ty và từng hợp tác giảng dạy với một số trường trong nước như đại học FPT, Funix, đại học Bách Khoa Hà Nội, Aptech. GV đã tham gia giảng dạy những khóa học cơ bản về lập trình, Java core, Javascript, C++,...

Thay vì phải mất từ 3-5 năm để học lập trình, chỉ cần 6 tháng học, các bạn từ chưa biết gì về lập trình có thể xin được một công việc lập trình ở công ty với mức lương khởi điểm là 7-10tr/tháng với khóa học của GV.

Bình luận