Giỏ hàng

Quản trị Marketing

0₫
699,000₫
Số bài học 64
Thời lượng 6 giờ 59 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Giới thiệu khóa học

- Sau 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing, đồng thời ứng dụng lý thuyết này vào trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nội dung khóa học được thầy Thùy Nguyên xây dựng, chắt lọc, đưa ra những vấn đề cốt lõi nhất để người học có cái nhìn tổng quan và đầy đủ nhất về marketing.
- Khi có được những nền tảng trong khóa học này, người học có thể tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về Marketing, hay thậm chí ứng dụng những lý thuyết này để tự mình khởi nghiệp kinh doanh.
- Khóa học này là một khóa đặc biệt, được chia thành 10 modules, trải rộng từ lịch sử marketing, quy trình marketing, các yếu tố tác động đến doanh nghiệp....(10 modules được trình bày chi tiết trong phần nội dung). Người học được tiếp cận với lượng kiến thức mà thông thường một người sẽ mất 3 năm để có thể hoàn thành.

Lợi ích của khóa học

- Tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về marketing
- Hiểu và phát huy được mối quan hệ giữa các yếu tố, các công cụ trong marketing
- Ứng dụng những lý thuyết này để tự mình khởi nghiệp kinh doanh
- Với chủ doanh nghiệp, khóa học sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan để quản trị được hệ thống marketing cho doanh nghiệp mình

Đối tượng mục tiêu

- Sinh viên muốn theo học ngành marketing và Kinh doanh
- Các nhân sự đang làm việc tại các lĩnh vực liên quan đến marketing và kinh doanh muốn hệ thống hóa kiến thức marketing
- Các chủ doanh nghiệp muốn ứng dụng marketing trong công việc kinh doanh của mình.
- Các bạn làm khởi nghiệp, startup.

Yêu cầu của khóa học

- Thiết bị kết nối internet ổn định
- Sách, bút , vở để ghi chép

Phần 1: Tổng quan marketing

Bài 1: Lịch sử marketing - Phần 1

Bài 2: Lịch sử marketing - Phần 2

Bài 3: Lịch sử marketing - Phần 3

Bài 4: Bản chất của marketing - Phần 1

Bài 5: Bản chất của marketing - Phần 2

Bài 6: Các cấp độ marketing

Phần 2: Quy trình marketing

Bài 7: Hệ giá trị marketing

Bài 8: Quy trình marketing - Tổng quan

Bài 9: Quy trình marketing - Tìm

Bài 10: Quy trình marketing - Tạo

Bài 11: Quy trình marketing - Tải

Bài 12: Vai trò của marketing

Phần 3: Yếu tố tác động doanh nghiệp

Bài 13: 5 Giai đoạn phát triển

Bài 14: Yếu tố vĩ mô (gián tiếp) - Phần 1

Bài 15: Yếu tố vĩ mô (gián tiếp) - Phần 2

Bài 16: Yếu tố vi mô (trực tiếp) - Phần 1

Bài 17: Yếu tố vi mô (trực tiếp) - Phần 2

Bài 18: Sức khỏe doanh nghiệp - Phần thực

Bài 19: Sức khỏe doanh nghiệp - Phần nội lực 1

Bài 20: Sức khỏe doanh nghiệp - Phần nội lực 2

Phần 4: Phân khúc thị trường

Bài 21: Tại sao cần phân khúc

Bài 22: Cơ sở phân khúc - Nhân khẩu học

Bài 23: Cơ sở phân khúc - Tâm lý

Bài 24: Cơ sở phân khúc - Hành vi

Bài 25: Cơ sở phân khúc - Địa lý

Bài 26: Chú ý về phân khúc

Bài 27: Tiêu chí của phân khúc

Bài 28: Chiến lược phân khúc

Bài 29: Định lượng hóa phân khúc - Phần 1

Bài 30: Định lượng hóa phân khúc - Phần 2

Phần 5: Phân tích khách hàng mục tiêu

Bài 31: Bắt đầu từ hệ giá trị

Bài 32: Nhận diện khách hàng

Bài 33: Thấu hiểu khách hàng - Nhu cầu

Bài 34: Thấu hiểu khách hàng - Những kích thích vào nhu cầu

Bài 35: Thấu hiểu khách hàng - Động cơ mua hàng

Bài 36: Thấu hiểu khách hàng - Hành vi mua hàng

Bài 37: Tiếp cận khách hàng

Bài 38: Cách thức nghiên cứu

Phần 6: Định vị thương hiệu

Bài 39: Lựa chọn điểm khác biệt - Phần 1

Bài 40: Lựa chọn điểm khác biệt - Phần 2

Bài 41: Chiến lược định vị - Phần 1

Bài 42: Chiến lược định vị - Phần 2

Bài 43: Chiến lược định vị - Phần 3

Phần 7: Quyết định về sản phẩm

Bài 44: Hình thái và cấp độ sản phẩm

Bài 45: Lựa chọn và giai đoạn phát triển sản phẩm

Bài 46: Các quyết định về sản phẩm

Phần 8: Quyết định về giá

Bài 47: Quyết định giá dựa vào chi phí - Phần 1

Bài 48: Quyết định giá dựa vào chi phí - Phần 2

Bài 49: Quyết định giá dựa vào định vị

Bài 50: Quyết định giá cụ thể

Bài 51: Quyết định giá dựa vào sự thay đổi

Phần 9: Quyết định về kênh phân phối

Bài 52: Cấp độ kênh phân phối

Bài 53: Mục tiêu kênh phân phối

Bài 54: Tiêu chí chọn kênh phân phối

Bài 55: Các loại kênh phân phối - Phần 1

Bài 56: Các loại kênh phân phối - Phần 2

Phần 10: Truyền thông

Bài 57: Mục tiêu truyền thông - Phần 1

Bài 58: Mục tiêu truyền thông - Phần 2

Bài 59: Thông điệp và kênh truyền thông - Phần 1

Bài 60: Thông điệp và kênh truyền thông - Phần 2

Bài 61: Tổ hợp truyền thông - Phần 1

Bài 62: Tổ hợp truyền thông - Phần 2

Bài 63: Kế hoạch truyền thông - Phần 1

Bài 64: Kế hoạch truyền thông - Phần 2

- Giảng viên Nguyễn Xuân Thùy hiện là Founder của TNI Group.
- Anh tốt nghiệp MBA Marketing tại Đại học La Trobe của Úc và đã có 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực marketing.
- Cựu CEO Công ty cung ứng mặt hàng thời trang cho thị trường Volga – Nga và đồng sáng lập quỹ đầu tư KAO Quỹ đầu tư khởi nghiệp cho các sản phẩm công nghệ thông tin.

Bình luận