Giỏ hàng

Luyện giải đề thi Excel

0₫
599,000₫
Số bài học 58
Thời lượng 7 giờ 54 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Giới thiệu khóa học

Khóa học tổng hợp toàn bộ các kiến thức Excel cho khối văn phòng, các bài tập rèn luyện sát nội dung và thực tế.
+Kho đề thi mẫu giúp học viên dễ dàng rèn luyện nâng cao chuyên môn Excel
+ Khóa học cung cấp cách thức cài đặt, cấu hình Excel
+ Cách quản lý Worksheet, Workbook, địa chỉ ô
+Cách định dạng bảng tính
+Các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ...
Đăng ký ngày khóa học "Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi" ngay hôm nay tại Unica.vn

Lợi ích của khóa học

- Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể thành thạo cách sử dụng Excel, áp dụng được cho công việc cũng như thi cử

Yêu cầu của khóa học


- Máy tính có kết nối internet.

Phần 1: Tổng quan về Excel

Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng


Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel


Bài 3: Cách hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Access toolbar


Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu


Bài 5: Cách lưu và mở tập tin Excel

Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác

Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel

Bài 7: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN(dãy giá trị)

Bài 8: Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX(dãy giá trị)

Bài 9: Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE(dãy giá trị)

Bài 10: Hàm làm tròn Round(số gốc,số làm tròn)

Bài 11: Hàm tính tổng SUM(dãy giá trị) và Autosum

Bài 12: Hàm đếm COUNT(dãy)

Bài 13: Hàm đếm COUNTA(dãy)

Bài 14: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm thống kê cơ bản

Bài 15: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 3: Thao tác với Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

Bài 16: Hàm trích lọc chuỗi bên trái LEFT(chuỗi, số ký tự cần lấy)

Bài 17: Hàm trích lọc chuỗi bên phải RIGHT(chuỗi, số ký tự cần lấy)


Bài 18: Hàm trích lọc chuỗi ở giữa MID(chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy)

Bài 19: Hàm Value

Bài 20: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm xử lý chuỗi

Bài 21: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 4: Thao tác với Các hàm luận lý trong Excel

Bài 22: IF(điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, giá trị không thỏa điều kiện)

Bài 23: OR(dãy luận lý)

Bài 24: AND(dãy luận lý)

Bài 25: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm luận lý

Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê nâng cao trong Excel


Bài 27: Vlookup


Bài 28: Hlookup


Bài 29: SUMIF

Bài 30: SUMIFS

Bài 31: COUNTIF

Bài 32: COUNTIFS

Bài 33: AVERAGEIF

Bài 34: AVERAGEIFS

Bài 35: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm dò tìm và thống kê nâng cao

Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 37: Sắp xếp

Bài 38: Lọc cơ bản (filter)

Bài 39: Lọc nâng cao (advance filter)

Bài 40: Bài tập rèn luyện tổng hợp Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 41: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 7: Trình diễn dữ liệu

Bài 42: SubTotal

Bài 43: Thao tác với PivotTables

Bài 44: Thao tác với PivotCharts

Bài 45: Thao tác với các biểu đồ trong Excel

Bài 46: Bài tập rèn luyện tổng hợp Trình diễn dữ liệu

Bài 47: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 8: Giải đề thi

Bài 48: Đề thi số 1

Bài 49: Đề thi số 2

Bài 50: Đề thi số 3

Bài 51: Đề thi số 4

Bài 52: Đề thi số 5

Bài 53: Đề thi số 6

Bài 54: Đề thi số 7

Bài 55: Đề thi số 8

Bài 56: Đề thi số 9

Bài 57: Đề thi số 10

Bài 58:Danh sách Đề thi tự giải

Trần Duy Thanh

Thông tin giảng viên:

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm

Bình luận