Giỏ hàng

THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

0₫
599,000₫
Số bài học 40
Thời lượng 30 giờ
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

 

Giới thiệu khóa học

– Khóa học theo hướng thực hành, “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từ phần cài đặt, các câu lệnh T-SQL thao tác thế nào, cách thiết kế các bảng dữ liệu theo chức năng của ứng dụng, cách sử dụng công cụ trên giao diện phpmyadmin, thực hành qua dữ liệu của web thực tế.
– Khóa học gồm 4 phần chính, phần 1 hướng dẫn cài đặt và giới thiệu cơ sở dữ liệu, phần 2 hướng dẫn học câu lệnh sql, phần 3 thực hành phân tích và hiểu bản chất dữ liệu của website bán hàng, phần 4 thực hành phân tích và dựng dữ liệu của website zing.vn.
– Ý nghĩa của phần học dữ liệu giúp học viên có kiến thức nền tảng về thiết kế dữ liệu quan hệ, một phần không thể thiếu trong lập trình ứng dụng và lập trình backend.

Lợi ích của khóa học

– Sau khi học xong bạn có thể thiết kế được cơ sở dữ liệu cho các website thông dụng như website tin tức và website bán hàng.
– Đọc và hiểu được các bảng dữ liệu của một website.
– Phân tích dữ liệu và thiết lập quan hệ dữ liệu cho một ứng dụng

Đối tượng tham gia

– Người bắt đầu học về backend cần học về dữ liệu trước khi học lập trình
– Những người muốn tìm hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
– Bạn sinh viên cần tìm hiểu cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho một ứng dụng web
– Những bạn chưa thiết kế cơ sở dữ liệu lần nào

Yêu cầu của khóa học

- Thiết bị có kết nối internet ổn định
- Sách, bút để ghi chép


Phần 1: Giới thiệu và cài đặt

Bài 1: Giới thiệu cơ sở dữ liệu

Bài 2: Cài đặt MySQL

Phần 2: Các khái niệm cơ bản các kiểu dữ liệu các kiểu table

Bài 3: Các khái niệm cơ bản về bảng dữ liệu

Bài 4: Các kiểu dữ liệu và kiểu table thông dụng trong MySQL

Phần 3: Các câu lệnh T-SQL

Bài 5: Tạo cơ sở dữ liệu

Bài 6: Câu lệnh tạo bảng và khoá chính

Bài 7: Thao tác với cơ sở dữ liệu bằng giao diện đồ hoạ

Bài 8: Ba cách sử dụng câu lệnh thêm mới dữ liệu

Phần 4: Thực hành phân tích và thiết kế dữ liệu cho web bán hàng

Bài 9: Giới thiệu bài tập thực hành tạo dữ liệu cho website bán hàng cơ bản

Bài 10: Giới thiệu về khoá ngoại

Bài 11: Áp dụng khoá ngoại để tạo bảng chi tiết đơn hàng

Phần 5: Thực hành các câu lệnh SQL

Bài 12: Thực hành thao tác với ngôn ngữ SQL

Bài 13: Cách thay đổi bảng mã unicode cho dữ liệu

Bài 14: Thực hành câu lệnh SQL insert

Bài 15: Cách sao lưu di chuyển dữ liệu

Bài 16: Cách truy vấn dữ liệu trên một bảng với các toán tử điều kiện

Bài 17: Cách truy vấn dữ liệu nhiều bảng

Phần 6: Thực hành thao tác với khóa ngoại trong dữ liệu web bán hàng

Bài 18: 4 cách truy vấn sử dụng khoá ngoại

Bài 19: Kết nối hai bảng sử dụng cú pháp INNER JOIN - ON

Bài 20: Phân biệt LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN qua bài tập

Bài 21: Cách đặt alias cho các bảng và cột dữ liệu

Bài 22: Cách nối dữ liệu hai cột với nhau trong bảng kết quả

Phần 7: Các hàm SQL thông dụng

Bài 23: Cách định dạng ngày tháng

Bài 24: Hàm cắt nội dung text

Bài 25: Câu lệnh sửa dữ liệu

Bài 26: Câu lệnh xóa dữ liệu

Phần 8: Thực hành phân tích và thiết kế dữ liệu cho website zing.vn

Bài 27: Thực hành kiến thức SQL qua bài tập thực hành thiết kế dữ liệu zing.vn

Bài 28: Phân tích dữ liệu cho danh mục tin hai cấp

Bài 29: Hoàn thiện phần bảng dữ liệu

Bài 30: Tạo bảng

Bài 31: Đánh chỉ mục và cách tạo ràng buộc dữ liệu dựa trên khoá ngoại

Bài 32: Cách thao tác nhanh với giao diện phpmyadmin

Bài 33: Vai trò của truy vấn dữ liệu trong qui trình lập trình web

Bài 34: Truy vấn dữ liệu menu đa cấp

Bài 35: Truy vấn dữ liệu phần tin nổi bật

Bài 36: Truy vấn 3 tin mới

Bài 37: In danh sách tin

Bài 38: Truy vấn dữ liệu cho khối multimedia

Bài 39: Truy vấn dữ liệu danh mục

Bài 40: Truy vấn khối dữ liệu danh mục

Nguyễn Đức Việt

Giảng viên Thiết kế

  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.
  • Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena.
  • Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
  • Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Bình luận